Keuring en certificering

Keuringen Certificering
5 jaarlijkse keuring elektrische installatie NEN-EN 50110 1:1998
NEN 3140 : 1998 (conform verzekering eisen)

Jaarlijkse keuring keukenapparatuur NEN 3140 : 1998 (conform verzekering eisen)

Jaarlijkse inspectie van de algemene noodverlichting en vluchtwegaanduiding conform Bouwbesluit artikel 2.59
Gebruiksbesluit 2.3.7
NEN6088
NEN1010.

Jaarlijks onderhoud van brandmeldinstallaties NEN2654-1 : februari 2002.

Jaarlijks onderhoud van ontruimingsinstallaties NEN2654-2 : december 2004.

Jaarlijks onderhoud van inbraak signaleringsinstallaties richtlijnen BRL-BORG van oktober 2010.

Jaarlijks (her)certificeren van brandmeldinstallaties NEN2535 : oktober 2009.

5 Jaarlijks (her)certificeren van inbraaksignaleringsinstallaties richtlijnen BRL-BORG van oktober 2010.